Sør-Rogaland Afasiforening

ER DU PÅRØRENDE TIL NOEN MED AFASI?

Er du pårørende

til noen med afasi?

Vil du snakke med andre

i samme situasjon?

Hva er en likemann?

· Det er en person som selv har opplevd hva det vil si å være pårørende til en som har fått afasi.

· Det er en som har et lengre og mer bearbeidet forhold til sin situasjon.

· Det er et medmenneske som har tid til å lytte og vise omsorg for andre i samme situasjon.

· Det er et medlem av Sør-Rogaland Afasiforening som har deltatt på organisasjonens kurs for likemenn og som har undertendet taushetskontrakt.

· Likemannsarbeid er frivillig ulønnet arbeid.

· Først og fremst skal en likemann være et medmenneske. Denne personen skal kunne lytte og dele av egne erfaringer. Likemannen skal være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes.

Vi kaller kontaktpersonene ”likemenn”, som kommer av at ”like hjelper like”. De er til for å lytte, informere og inspirere. Du kan snakke fortrolig med en likemann, de har vært gjennom det samme som deg og har taushetsplikt. De har også deltatt på kurs i likemannsarbeid.

Man skal være klar over at en likemann ikke er noen lege eller sykepleier. Medisinske spørsmål råder vi til at man retter til medisinsk personale. Likemennesker er ikke en erstatning for det profesjonelle hjelpeapparatet, men et supplement.

Afasikontakter /likemenn for pårørende:

Gunhild Oddsen tlf. 41649652

Epost: gmoddsen@gmail.com

Edmund Iversen tlf. 900 86 545

e-post: edmundi@c2i.net

Terje Hornerud tlf. 928 12 846

e-post: thone@broadpark.no

Kontakter / likemenn for personer med afasi:

Gro Tingvik, tlf. 905 11 317

e-post: thone@broadpark.no

Ønsker du mer informasjon,

kan du ta kontat med lederen

i Sør-Rogaland Afasiforening;
Gro Tingvik på tlf. 905 11 317

Eller på e-post thone@broadpark.no

Vi anbefaler også nettsidene til Afasiforbundet i Norge

www.afasi.no

print

Legg igjen en kommentar