Sør-Rogaland Afasiforening

Julemøte 12.desember. Påmeldingsfrist 10.desember

 

Sør-Rogaland Afasiforening inviterer til Julemøte og 30-årsjubileum!

 

Torsdag 12. desember kl. 18.00 inviterer vi til trivelig julemøte

på Patrioten i Hillevåg i Stavanger.

Samtidig skal vi også feire at foreningen vår er 30-år! Det blir god, tradisjonell julemat.

Til maten hører også dessert og kaffe. Ellers er programmet en hemmelighet.

 

Vi ønsker bindende påmelding innen tirsdag 10. desember

til Jarle Sande på SMS eller tlf. 958 777 43.

 

Hjertelig velkommen!

Program for våren 2014

Program for våren 2014:

  • 20. februar: Owe Arthur Østberg forteller om bybranner, Valbergtårnet og brannvesenet i Stavanger.
  • 20. mars: Bli med på den transibirske jernbanen fra Beijing til Moskva. Daghild Håvardsholm viser bilder og forteller.
  • 24 april: Hverdagsmotivasjon. Arne Fiskå fra Kirkens bymisjon kommer.
  • 22 mai: Vi drar på tur!

Ta gjerne med venner og kjente!

Alle interesserte er hjertelig velkommen.

Program for høsten 2014

Program for høsten 2014

 

–      18. septemberInger Hagerup. Berit Oldeide forteller.

 

–      16. oktober.      Å akseptere seg selv. Eldrid Helgerud.

 

–      20. november.  Hverdagsmotivasjon. Arnfinn Fiskå.

 

–       11. desember.  Julemøte.

Møtene blir holdt på Lærings- og Mestringssenteret ved Stavanger Universitetssjukehus (gamle Rogaland Sjukehus),

Armauer Hansens gt. 20, i Stavanger, kl. 18.00

Alle interesserte er hjertelig velkommen.

Ta gjerne med venner og kjente!

Hjertelig velkommen!

Velkommen til møte torsdag 20.februar

Velkommen til møte torsdag 20. februar kl.18.00!

Vi er heldige å få besøk av Owe Arthur Østberg igjen. Denne gang vil han fortelle om bybranner, Valbergtårnet og brannvesenet i Stavanger.

Møtet blir holdt på Lærings- og mestringssenteret ved Stavanger Universitetssjukehus, Armauer Hansens gt. 20, i Stavanger, kl. 18.00

Alle interesserte er hjertelig velkomne!

Ta gjerne med venner og kjente!

Velkommen til møte torsdag 18.september 2014

Velkommen til høstens første møte

Berit Oldeide forteller oss om Inger Hagerup torsdag 18.september kl 18.

Berit hadde hjerneslag våren 2013 og hadde etter slaget vansker med språket.

Språket forbedret seg gradvis, og hun kommer til oss på møtet for å fortelle om Hagerup

og diktningen hennes, samt lese noen av hennes dikt.

_________________________

 

Møtet blir holdt på Lærings- og mestringssenteret

ved Stavanger Universitetssjukehus.

Armauer Hansens gt. 20, i Stavanger, kl. 18.00

Alle interesserte er hjertelig velkomne!

Ta gjerne med venner og kjente!

Hjertelig velkommen

Program for høsten 2013

Program for høsten 2013

 

19.09.13

Margreta Vik Stokke viser bilder og forteller fra

sine opplevelser i Dubai.

 

17.10.13

«Natur og kultur i Rogaland».Svein Imsland

viser bilder fra alle årstider.

 

21.11.13

Eldrid Helgerud:Å leve eller overleve?

 

12.12.13 

Julemøte og jubileumsfeiring!

 

Alle interesserte er hjertelig velkomne!

Ta gjerne med venner og kjente!

ER DU PÅRØRENDE TIL NOEN MED AFASI?

Er du pårørende

til noen med afasi?

Vil du snakke med andre

i samme situasjon?

Hva er en likemann?

· Det er en person som selv har opplevd hva det vil si å være pårørende til en som har fått afasi.

· Det er en som har et lengre og mer bearbeidet forhold til sin situasjon.

· Det er et medmenneske som har tid til å lytte og vise omsorg for andre i samme situasjon.

· Det er et medlem av Sør-Rogaland Afasiforening som har deltatt på organisasjonens kurs for likemenn og som har undertendet taushetskontrakt.

· Likemannsarbeid er frivillig ulønnet arbeid.

· Først og fremst skal en likemann være et medmenneske. Denne personen skal kunne lytte og dele av egne erfaringer. Likemannen skal være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes.

Vi kaller kontaktpersonene ”likemenn”, som kommer av at ”like hjelper like”. De er til for å lytte, informere og inspirere. Du kan snakke fortrolig med en likemann, de har vært gjennom det samme som deg og har taushetsplikt. De har også deltatt på kurs i likemannsarbeid.

Man skal være klar over at en likemann ikke er noen lege eller sykepleier. Medisinske spørsmål råder vi til at man retter til medisinsk personale. Likemennesker er ikke en erstatning for det profesjonelle hjelpeapparatet, men et supplement.

Afasikontakter /likemenn for pårørende:

Gunhild Oddsen tlf. 41649652

Epost: gmoddsen@gmail.com

Edmund Iversen tlf. 900 86 545

e-post: edmundi@c2i.net

Terje Hornerud tlf. 928 12 846

e-post: thone@broadpark.no

Kontakter / likemenn for personer med afasi:

Gro Tingvik, tlf. 905 11 317

e-post: thone@broadpark.no

Ønsker du mer informasjon,

kan du ta kontat med lederen

i Sør-Rogaland Afasiforening;
Gro Tingvik på tlf. 905 11 317

Eller på e-post thone@broadpark.no

Vi anbefaler også nettsidene til Afasiforbundet i Norge

www.afasi.no

Program for våren 2013

Program:

14.02.13:  Brith Kalheim tar oss med på tur til Cuba.
21.03.13:  Kåseri av Thor-Kristian Rønneberg:Omstilling
18.04.13:  Lyktetennere og den første gatebelysning i Stavanger. Owe Østberg forteller.
23.05.13: Årsmøtetur.
Møtene blir holdt på Lærings- og mestringssenteret ved Stavanger Universitetssjukehus,
Armauer Hansens gt. 20 i Stavanger kl. 18.00
Alle interesserte er hjertelig velkomne!
Ta gjerne med venner og kjente!

HVORDAN KAN VI BEHOLDE VENNENE VÅRE?

Å få afasi medfører at det blir vanskeligere å kommunisere. Det er da viktig for den det gjelder og familien i første omgang å få informasjon om:

– hva afasi er, hva det innebærer,

– hvordan en kan forholde seg til dette

– hva en kan gjøre i kommunikasjonen med den som har afasi.

Informasjonen kan gjøre at andre forstår bedre hva det innebærer å få afasi og hvilke vansker en kan få.

Forhåpentligvis vil dette kunne lette hverdagen for den som har afasi, men også at de nærmeste bedre klarer å forholde seg til afasien og dens følger.

Når man så utskrives fra sykehuset, opplever noen at det kan være vanskelig å holde kontakten med venner og bekjente. Noen venner trekker seg tilbake og unngår å ta kontakt.

Det kan være fordi de ikke vet hva afasi er. De opplever det blir ubehagelig når de ikke vet hvordan de skal forholde seg:

– ”Hva skal jeg si.”

– ”Hva skal jeg gjøre?”

– ”Kanskje jeg gjør noe galt?”

Det blir vanskelig, og da er det lettere å unngå det som er vanskelig

– og vennene blir borte.

Kan man gjøre noe for å holde på vennene?

Informasjon er viktig. Skriftlig informasjon er en ting. Men det er enklere å forstå en muntlig og personlig innføring om afasi og hvordan det arter seg for den det gjelder.

Vi foreslår at man tar kontakt med logopeden som trener med den som har afasi. Be logopeden bruke en time til å informere inviterte venner og fortelle om afasi, hva det er, hvordan det arter seg, hva som er vanskelig, men ikke minst – hva klarer han/hun å få til, men også: Hva kan en gjøre for at det skal bli lettere å være sammen? Det vil samtidig være mulig for de inviterte å komme med spørsmål om det de måtte lure på.

Inviter venner til å bli med. Når dere har vært sammen denne gangen, er det kanskje lettere å fortsette å være sammen, men også å snakke sammen om det vanskelige?

Kanskje en slik samling kan gjentas når det har gått en stund, for å fortelle om endringer og bedringer som har kommet til underveis?

Hvis logopeden i kommunen ikke har mulighet for å arrangere dette, vil Sør-Rogaland Afasiforening være behjelpelige med å gi en slik informasjon.

Vennlig hilsen

Sør-Rogaland Afasiforening

v/ Gro Tingvik (leder)

Tlf. 905 11 317,

e-post: thone@broadpark.no