Sør-Rogaland Afasiforening

Velkommen til møte torsdag 19.02.15

Velkommen til møte

Torsdag 19. februar kl. 18.00 får vi besøk av Christiane Weiss-Tornes.

Hun vil snakke med oss om hvordan vi kan unngå å bli utmattet og ta vare på oss selv.

Møtet blir holdt på Lærings- og mestringssenteret ved Stavanger Universitetssjukehus.

Armauer Hansens gt. 20, i Stavanger, kl. 18.00

Alle interesserte er hjertelig velkomne!

Ta gjerne med venner og kjente!

Velkommen til møte 19.03.15

Velkommen til møte 19. mars kl. 18.00

Tor Ragnar Roaldsen vil vise filmen «Smilende penner» fra 1973.

Dette er et portrett av Stavanger-humoristen Andreas «Ajax» Jacobsen og

intervju med noen som kjenner ham godt. Vi får se innslag fra hans produksjoner av forskjellige slag.

Møtet blir holdt på Lærings- og mestringssenteret

ved Stavanger Universitetssjukehus.

Armauer Hansens gt. 20, i Stavanger, kl. 18.00

Alle interesserte er hjertelig velkomne!

Ta gjerne med venner og kjente!

Hjertelig velkommen!

Program for våren 2014

Program for våren 2014:

  • 20. februar: Owe Arthur Østberg forteller om bybranner, Valbergtårnet og brannvesenet i Stavanger.
  • 20. mars: Bli med på den transibirske jernbanen fra Beijing til Moskva. Daghild Håvardsholm viser bilder og forteller.
  • 24 april: Hverdagsmotivasjon. Arne Fiskå fra Kirkens bymisjon kommer.
  • 22 mai: Vi drar på tur!

Ta gjerne med venner og kjente!

Alle interesserte er hjertelig velkommen.

Program for høsten 2014

Program for høsten 2014

 

–      18. septemberInger Hagerup. Berit Oldeide forteller.

 

–      16. oktober.      Å akseptere seg selv. Eldrid Helgerud.

 

–      20. november.  Hverdagsmotivasjon. Arnfinn Fiskå.

 

–       11. desember.  Julemøte.

Møtene blir holdt på Lærings- og Mestringssenteret ved Stavanger Universitetssjukehus (gamle Rogaland Sjukehus),

Armauer Hansens gt. 20, i Stavanger, kl. 18.00

Alle interesserte er hjertelig velkommen.

Ta gjerne med venner og kjente!

Hjertelig velkommen!

Velkommen til møte torsdag 20.februar

Velkommen til møte torsdag 20. februar kl.18.00!

Vi er heldige å få besøk av Owe Arthur Østberg igjen. Denne gang vil han fortelle om bybranner, Valbergtårnet og brannvesenet i Stavanger.

Møtet blir holdt på Lærings- og mestringssenteret ved Stavanger Universitetssjukehus, Armauer Hansens gt. 20, i Stavanger, kl. 18.00

Alle interesserte er hjertelig velkomne!

Ta gjerne med venner og kjente!

Velkommen til møte torsdag 18.september 2014

Velkommen til høstens første møte

Berit Oldeide forteller oss om Inger Hagerup torsdag 18.september kl 18.

Berit hadde hjerneslag våren 2013 og hadde etter slaget vansker med språket.

Språket forbedret seg gradvis, og hun kommer til oss på møtet for å fortelle om Hagerup

og diktningen hennes, samt lese noen av hennes dikt.

_________________________

 

Møtet blir holdt på Lærings- og mestringssenteret

ved Stavanger Universitetssjukehus.

Armauer Hansens gt. 20, i Stavanger, kl. 18.00

Alle interesserte er hjertelig velkomne!

Ta gjerne med venner og kjente!

Hjertelig velkommen

HVORDAN KAN VI BEHOLDE VENNENE VÅRE?

Å få afasi medfører at det blir vanskeligere å kommunisere. Det er da viktig for den det gjelder og familien i første omgang å få informasjon om:

– hva afasi er, hva det innebærer,

– hvordan en kan forholde seg til dette

– hva en kan gjøre i kommunikasjonen med den som har afasi.

Informasjonen kan gjøre at andre forstår bedre hva det innebærer å få afasi og hvilke vansker en kan få.

Forhåpentligvis vil dette kunne lette hverdagen for den som har afasi, men også at de nærmeste bedre klarer å forholde seg til afasien og dens følger.

Når man så utskrives fra sykehuset, opplever noen at det kan være vanskelig å holde kontakten med venner og bekjente. Noen venner trekker seg tilbake og unngår å ta kontakt.

Det kan være fordi de ikke vet hva afasi er. De opplever det blir ubehagelig når de ikke vet hvordan de skal forholde seg:

– ”Hva skal jeg si.”

– ”Hva skal jeg gjøre?”

– ”Kanskje jeg gjør noe galt?”

Det blir vanskelig, og da er det lettere å unngå det som er vanskelig

– og vennene blir borte.

Kan man gjøre noe for å holde på vennene?

Informasjon er viktig. Skriftlig informasjon er en ting. Men det er enklere å forstå en muntlig og personlig innføring om afasi og hvordan det arter seg for den det gjelder.

Vi foreslår at man tar kontakt med logopeden som trener med den som har afasi. Be logopeden bruke en time til å informere inviterte venner og fortelle om afasi, hva det er, hvordan det arter seg, hva som er vanskelig, men ikke minst – hva klarer han/hun å få til, men også: Hva kan en gjøre for at det skal bli lettere å være sammen? Det vil samtidig være mulig for de inviterte å komme med spørsmål om det de måtte lure på.

Inviter venner til å bli med. Når dere har vært sammen denne gangen, er det kanskje lettere å fortsette å være sammen, men også å snakke sammen om det vanskelige?

Kanskje en slik samling kan gjentas når det har gått en stund, for å fortelle om endringer og bedringer som har kommet til underveis?

Hvis logopeden i kommunen ikke har mulighet for å arrangere dette, vil Sør-Rogaland Afasiforening være behjelpelige med å gi en slik informasjon.

Vennlig hilsen

Sør-Rogaland Afasiforening

v/ Gro Tingvik (leder)

Tlf. 905 11 317,

e-post: thone@broadpark.no

Omvisning i det nye konserthuset i Stavanger

Vi møtes ved inngangen i foajeen. Etter omvisningen kjører vi opp til Lærings- og Mestrinssenteret  og avholder årsmøte med smørbrød og kake.

Det blir som vanlig utlodning. Hvis du trenger skyss til konserthuset er vi flere som har plass,  snakk med Jarle (958 777 43). 

Vi trenger påmelding til omvisningen (begrenset antall), men også for å vite hvor mye mat vi skal bestille.

Hjertelig velkommen!

Program for våren 2013

Program:

14.02.13:  Brith Kalheim tar oss med på tur til Cuba.
21.03.13:  Kåseri av Thor-Kristian Rønneberg:Omstilling
18.04.13:  Lyktetennere og den første gatebelysning i Stavanger. Owe Østberg forteller.
23.05.13: Årsmøtetur.
Møtene blir holdt på Lærings- og mestringssenteret ved Stavanger Universitetssjukehus,
Armauer Hansens gt. 20 i Stavanger kl. 18.00
Alle interesserte er hjertelig velkomne!
Ta gjerne med venner og kjente!